Mistä sähkön kokonaishinta muodostuu?

Kun energiankulutukseen liittyvät laskut tipahtavat fyysiseen tai virtuaaliseen postilaatikkoon, maksaa moni pyydetyn summan sen kummemmin laskun sisältöä tutkimatta. Kiinteät kuluthan kuuluvat ns. normaalimenoihin, joita elämässä tulee. Samoin kuin vesi, vakuutukset ja verot. Osa puolestaan laskuun mielenkiinnolla: Mistä kulut tulevat, kuinka paljon talous on käyttänyt sähköä ja voitaisiinko maksuissa säästää vaihtamalla palveluntarjoajaa?

Energianhintaa ajatellessa on hyvä muistaa, että osan kuluista voi kilpailuttaa ja osaa ei. Karkeasti jaoteltuina sähköntoimituksen hinta muodostuu sähköenergian hinnasta, siirtopalvelun hinnasta sekä veroista. Näistä ensimmäistä, sähköenergian hintaa ja samalla n. 40 – 50 % sähköntoimituksen hinnasta muodostavaa osaa on mahdollista kilpailuttaa, eli päästä edullisemmalla vaikka omaa kulutusta ei olisikaan mahdollista vähentää.

 

 

Energiahinta

Muodostuu:

 • Sähkön hankinnasta & muista sähkönmyyjälle aiheutuneista kustannuksista
 • Muodostuuu yleensä kuukausittaisesta kiinteästä perusmaksusta sekä sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta
 • Tämän lisäksi käytössä voi olla erilaisia tariffeja, joissa maksu riippuu ajankohdasta
 • Hinta on kilpailutettavissa
 • Palveluntarjoajina energiayritykset

 

Siirtohinta

Muodostuu:

 • Sähkön siirrosta
 • Sähkön kulutuksen mittauksesta
 • Taseselvityksestä
 • Verkon ylläpidosta
 • Verkon käytöstä
 • Siirtopalvelu on aina paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa siirtohintaa
 • Palveluntarjoajina sähköverkkoyritykset

Energiavirasto muistuttaa, että ”siirtopalvelu on aina paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa siirtohintaa.” Jakeluyhtiötkään eivät kuitenkaan voi hinnoitella kulujaan mielin määrin, sillä Energiavirasto valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

 

Verotus

Muodostuu:

 • Sähkönsiirtopalvelun ja sähköenergian arvonlisäverosta
 • Sähköverosta (=valmistevero) sähkön siirtohinnan yhteydessä

 

Yhteenveto

Lyhyen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että paras tapa säästää energiakuluissa on energiahinnan kilpailuttaminen eri energiayritysten välillä. Keskeistä on myös pyrkiä energiasäästöä edistävään kulutukseen, ja pyrkiä näin alentamaan omia käyttökustannuksiaan. Turhan energiankäytön välttäminen on samalla myös kestävä ja ympäristöystävällinen tapa kuluttaa.

 

Lähde ja lisätiedot: www.energiavirasto.fi