Energiankäyttö suurennuslasin alla. Mistä nyt puhutaan?

Fakta on, että läppärini toimii, tuli pistorasiasta sitten uusiutuvaa tai uusiutumatonta energiaa. Mitä eroa näillä on?

Uusiutuva energia perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin. On helppo ymmärtää, että omenan syödessään ei tarvitse juuri huolehtia siitä, riittääkö niitä kaikille tai saako niitä lisää ensi vuonna. Monet kasvikset ja kasvikset ja hedelmät ovat uusiutuvaa sorttia parhaimmista päästä, sillä siemeniä on runsaasti tarjolla ja pienen vaivannäön myötä uusi sato lähtee verrattain helposti itämään. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi happi, vesi ja biomassa: happea tulee ilmakehään lisää kasvien yhteyttäessä ja makeaa vettä saadaan sateen kautta. Omenia, kuten muutakin biomassaa saadaan lisää kasvien kasvaessa.  On kuitenkin hyvä huomioida, että esimerkiksi makea pohjavesi on säilyvää vain kestävän käytön myötä. Tässä kohtaa luonnonvaroja voidaan ajatella varantoina ja virtoina. Luonnonvarat, kuten auringonsäteily, merivirrat ja tuuli ovat jatkuvia virtoja, joiden käyttö ei vaikuta niiden määrään. Näitä kutsutaan ehtymättömiksi luonnonvaroiksi.

Fossiiliset polttoaineet ovat ehtyviä luonnonvaroja ja niitä on käytössämme vain rajattu määrä. Puhutaan hiilestä, öljystä, maakaasusta ja monista mineraaleista, joissa ei ole omaa mekanismia, joissa niistä saataisiin lyhyellä aikavälillä lisää. Esimerkiksi maaöljy on syntynyt muinaisista eliöistä, jotka ovat suuressa paineessa muuttuneet nestemäisiksi hiilivedyiksi. Ihmisen eliniän ja toiminnan kannalta tämä prosessi on niin hidas, että kun öljyä käytetään, se kuluu aikanaan loppuun. Ilmastonlämpenemisen ehkäisyssä on myös erittäin tärkeää muistaa, että monien fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyy ilmakehään haitallisia päästöjä.

Lyhyesti sanottuna, mikäli käyttäjä luottaisi vain uusiutumattomiin energialähteisiin, tulisi nykykulutuksella läppäri jonain päivänä sammumaan, vaikka virtajohto olisikin seinässä. Uusiutuva energia perustuu siis luonnonvaroihin, joita on kestävällä käytöllä mahdollista saada lisää. Kestävää käyttöä voi tukea energiaystävällisillä valinnoilla, esimerkiksi käyttämällä enemmän julkista liikennettä tai valitsemalla kodinkoneen, jolla on optimaalinen energialuokitus.

 

Ekologinen jalanjälki –  mikä se on ja miksi lentoyhtiöni tai hampparini valmistaja tarjoaa mahdollisuutta sen hyvittämiseen?

Ekologinen jalanjälki mittaa kulutusta joka vaikuttaa maapallon ekosysteemeihin. Lyhyesti sanottuna, se mittaa kuinka nykyinen kulutuksesi verottaa luonnonvaroja. Jalanjälkeen ei lasketa uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Laskentayksikkönä käytetään globaalia hehtaaria (gha), jonka laskentaperusteena käytetään kansainvälisiä keskiarvoja.

Vaikka jalanjäljen mittaamiseksi tehdyt laskurit vilkkuvat monen kohdalla punaisen puolella, ekologista jalanjälkeä ei ole tarkoitettu syyllistämiseen. Ennen kaikkea mittari on meille informaatio, elämmekö maapallon biologisen tuottokyvyn rajoissa. Jos ihminen tai kokonainen yritys kokee, että kulutus ei ole tasapainossa luonnonvarojen riittämisen kanssa, voi aina tehdä uudenlaisia valintoja.

Hiilijalan jäljen hyvittämisessä on kyse päästöjen kompensoinnista eli vastineeksi aiheutetuista päästöistä rahoitetaan päästöjä vähentäviä hankkeita toisaalla. Esimerkiksi lentoliikenteestä aiheutuvat hiilidioksiditonnit lasketaan ja istutetaan päästöjen kompensoinniksi puita, joiden lasketaan sitovan saman hiilidioksidimäärän. Jos joutuu lentämään esim. työnsä puolesta, on modernin teknologian omaava yhtiö ja suorat lennot parempi valinta kuin yli halvempi, mutta lentoaikaa pidentävä monen etapin reitti. On kuitenkin hyvä muistaa, että parhaiten hiilitonni hyvitetään, tuottamatta sitä. Jos voit valita, oman kulutuksen pienikin vähentäminen on aina ympäristön kannalta suotuisaa.

 

 

Ilmastonmuutokseen ehkäisyyn liittyvät asiat tuntuvat olevan päättäjien käsissä. Yksittäinen kuluttaja ei voi tehdä muuta kuin toivoa parasta?

Voit vaikuttaa monin keinoin. Ota selvää oman tai oman yrityksesi hiilijalanjäljestä. Jos huomaat, että energiankulutustapojasi on mahdollista kehittää, lisää muutoksia arkeesi pienin askelin ja innosta muita mukaan. Kun on itse saanut ahaa-elämyksen, saattaa tehdä mieli heristää sormea muiden elintavoille. Kannattaa muistaa, että esimerkkinä olo ja inspiroiminen on kannustavampaa kuin syyllistäminen.

Kaikkien täysi-ikäisten kannattaa käyttää myös äänioikeuttaan ja äänestää sellaista edustajaa, joka ajaa itselle tärkeitä arvoja. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä, joten läheistä luontosuhdetta edistämällä oppii lapsi arvostamaan puhdasta luontoa osana ympäristöään.

Puhtaamman ympäristön puolesta,

Energia247

 

Lähteet:

Edu.fi

lentomaksu.fi