Miksi valita 100 %:sti uusiutuvaa energiaa?

Kiinnostus sähköntuotantotapoja kohtaan on kasvanut merkittävästi. Joku voi muistella aikaa, jolloin riitti, että sähköä tuli töpselistä, mutta nyt kuluttaja katsoo hintalapun lisäksi myös energiantuotannon kokonaisvaikutuksia – hyvä niin. Fossiilisten polttoaineiden, kuten esimerkiksi hiilen tai öljyn käyttö tuottaa ilmakehään hiilidioksidia, joka edesauttaa ilmaston lämpenemistä.

YK:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet Agenda 2030-ohjelmaan, jossa halutaan taata globaalia hyvinvointia ympäristölle kestävällä tavalla. YK:n kehitysohjelma UNDP tiivistää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat vaikutukset seuraavasti: ”Fossiilista polttoaineista riippuvainen maailmantalous ja alati kasvavat kasvihuonepäästöt aiheuttavat äärimmäisiä muutoksia ilmastoon, millä on näkyviä vaikutuksia kaikissa maanosissa.”    

Uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuuli-, aurinko- ja vesisähkön tuotannossa ilmastoon pääsee merkittävästi vähemmän tai ei ollenkaan hiilidioksidia. Suomi on mukana edistämässä uusituvan energian käyttöä, sen energia- ja ilmastostrategian sekä hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on vähintään 51 prosenttia vuonna 2030.

Lappeenrannan Yliopisto LUT on katsonut asiaa yhteistä tavoitevuotta pidemmälle ja tutkinut mahdollisuuksia siirtyä maailmanlaajuisesti täysin hiilineutraaliin ja uusiutuvaan energiaan perustuvaan sähköjärjestelmään vuoteen 2050 mennessä. Mallinnustulokset osoittavat, että hiilineutraali sähköjärjestelmä on teknillisesti ja taloudellisesti mahdollinen kaikkialla maailmassa. ”Siirtymä tällaiseen järjestelmään vaatisi jatkuvaa kehitystä ja muutoksia 35 vuoden aikajänteellä ja takaisi kestävän ja edullisen energiantuotannon ympäri maailmaa.”

Energia247.fi

Lähteet:

Motiva

Lappeenrannan Yliopisto

YK:n kehitysohjelma UNDP